Ze sedmimiliardového rozpočtu Jihomoravského kraje poputuje téměř třetina na dopravu

 Přebytkový rozpočet pro rok 2018 přesahující 7 miliard korun na svém dnešním (14. prosince) zasedání schválili zastupitelé Jihomoravského kraje. Největší podíl, přes 2,2 miliardy korun, z něj přitom ukousne doprava. Kvalitní a co nejširší pokrytí kraje regionálními autobusy a vlaky, rekonstrukce a rozvoj silniční sítě, dopravní výchova dětí a mládeže, ale například i technické vybavení místních silničářů tak zůstávají jasnou prioritou Jihomoravského kraje.

 „Prim hraje tradičně dopravní obslužnost Jihomoravského kraje, tedy aby se všichni Jihomoravané dostali veřejnou dopravou pohodlně za prací, do školy či za zábavou. Na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou a železniční dopravou poputuje v příštím roce přes 1,3 miliardy korun, dalších 45 milionů korun jsme vyhradili na provoz společnosti KORDIS, koordinátora našeho integrovaného dopravního systému,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

 Druhou největší kapitolu dopravního rozpočtu kraje představuje příspěvek na běžný provoz Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK), která se stará o to, aby byly jihomoravské komunikace sjízdné a bezpečné jak v létě, tak v zimě. „Myslíme i na technické vybavení našich silničářů. V příštím roce dá kraj přes 35 milionů korun na nákup letních nástaveb na nové sypače, které SÚS JMK pořídila v letošním roce,“ doplnil Hanák.

 Velmi aktivní bude kraj opět i v opravách silnic II. a III. třídy. „Rozhodně jsme nezaspali. V letošním roce se nám podařilo zaregistrovat do první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu projekty rekonstrukcí silnic II. a III. tříd za půldruhé miliardy korun. V roce 2018 tak poputuje na jih Moravy přibližně 1,2 miliardy korun na opravy našich silnic. Kraj se bude na těchto stavebních akcích podílet částkou přesahující 280 milionů korun. Jihomoravský kraj je tak na špici mezi regiony v čerpání dotací na opravy komunikací nižších tříd,“ podotkl Hanák.

 Nejedná se však o jediné peníze, které na krajské silnice v příštím roce z rozpočtu zamíří. „Další prostředky jsme vyhradili na sanaci nehodových míst na našich silnicích vytipovaných ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, zlepšení stavu našich mostů a protihluková opatření. Vzhledem ke škrtům v rozpočtu bohužel nedosahují takového objemu jako v letošním roce. Věřím však, že se k této otázce ještě vrátíme a množství peněz směřujících na další opravy silnic a mostů bude ještě navýšeno. Uvidíme také, jak se nová vláda postaví k příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukce silnic II. a III. tříd. Doufám, že podobně jako předcházející kabinet na kraje v tomto ohledu nezapomene,“ shrnul náměstek hejtmana.

 Kraj bude pokračovat i v intenzivní přípravě dopravních staveb pro další léta. „Na projektovou přípravu tak v příštím roce vydáme z rozpočtu 45 milionů korun a dalších 40 milionů plánujeme využít na výkupy pozemků. Je to práce, která není na první pohled vidět, bez kvalitních projektů a majetkoprávní přípravy bychom však žádné silnice opravit nemohli,“ zdůvodnil Hanák s tím, že zvláštní položku ve výši 20 milionů korun určil kraj na výkupy pozemků pro připravovaný obchvat Tuřan.

 Dál bude Jihomoravský kraj pracovat i na tom, aby v každé obci s rozšířenou působností měly děti k dispozici dopravní hřiště. „I v příštím roce budeme mít pro tyto účely připraveny v rozpočtu dva miliony korun,“ uzavřel Hanák.

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017