Zbytky dvou věží nalezli archeologové v centru Brna

Pozůstatky věží, které chránily bránu v místě dnešní Veselé ulice, našli archeologové při průzkumu v centru Brna. O jedné z nich tušili, objevení věže na západ od někdejší brány pro archeology bylo překvapením.

  • Foto

    archaiabrno.org

Už od loňského roku probíhá archeologický dohled při výstavbě kanalizace na křižovatce brněnských ulic Česká, Solniční a Veselá. Jelikož jsou v tomto prostoru zachovány leckde i hluboko pod dlažbou relikty opevnění města při Veselé bráně (porta Letorum), bedlivě sledujeme každý výkop.

Pokračující výzkum přinesl další zajímavé a také nečekané objevy. Jedním z nich je i nález torzovitě zachovaného zdiva dvou půlválcových věží středověkého opevnění Brna. Obě věže byly součástí hlavní městské hradby, jejíž stavba byla započata patrně již ve 30. letech 13. století. Věže mohly být již původní součástí hradby, ale pravděpodobněji byly k hradbě přizděny až někdy v 2. polovině 13. století. Obě se nacházely v těsné blízkosti Veselé brány, jednoho z hlavních vstupů do středověkého města. Věže byly vzdáleny přibližně 20 metrů od brány západním a východním směrem a jejich hlavním úkolem bylo nepochybně posílit obranu této exponované části hradeb.

"Jednu věž v blízkosti Veselé brány známe z písemných pramenů a ikonografických zobrazení a víme, že byla zbořena v 19. století. Druhá věž stojící západně od Veselé ulice ale na žádném vyobrazení nebyla," uvedl Václav Kolařík ze společnosti Archaia Brno, která průzkum zajišťuje.

Zatímco východní věž zachycují plány ještě v  19. století, kdy došlo k její demolici, o existenci západní věže archeologové doposud nevěděli. Její existence nebyla ani předpokládána, vzhledem ke skutečnosti, že ji nezobrazuje žádný z nejstarších pohledů na město. Přitom se zdá velmi pravděpodobné, že právě k této věži, bezprostředně sousedící s Veselou bránou, se vztahuje zajímavá zpráva, dříve spojovaná s jinými objekty (s Prašnou věží v parkánové hradbě před dnešním hotelem Slavia, nebo přímo s věží Veselé brány). 

Brněnský lékárník Jiří Ludwig (1555-1604) ve své kronice uvádí, že dne 8. srpna roku 1580, mezi 9. a 10. hodinou v noci, zasáhl prachovou věž u Veselé brány blesk. Exploze více než 70 tun střelného prachu způsobila, že celá věž i s částí hradby, se sesula k zemi. Mnoho domů v okolí utrpělo škody a dva z nich musely být údajně strženy. Nyní mohou archeologové s velkou mírou pravděpodobnosti tuto prachovou věž ztotožnit s nálezem základového zdiva před domem Solniční 11. 

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017