Stipendia pro nejlepší doktorské studenty —podpora vědců i celého regionu

V Rytířském sále Nové radnice budou 14. února 2020 ve 13 hodin slavnostně předány za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové, zástupců brněnských univerzit a ředitele
JCMM Miloše Šifaldy, šeky nejlepším doktorandům.

  • Foto

    ilustrační, redakce

V programu Brno PhD. Talent 2019 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů partnerských brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky. Soutěž je v anglickém jazyce, pro uchazeče do 30 let.

Podpora úspěšného zvládnutí doktorského studia 

Smyslem jejich života se staly technické nebo přírodní vědy a rozhodli se představit své vědecké projekty v otevřené soutěži –  25 nejlepších z celkově 127 studentů přihlášených do soutěže se od letošního roku stalo držitelem titulu Brno Ph.D. Talent 2019. Po tři následující roky (během jejich doktorského studia) bude každý z nich pobírat finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč.  Ocenění putuje do rukou českých i zahraničních doktorandů (Kolumbie, Chorvatsko, Slovensko) na přírodovědné a technické obory Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně
a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

“Důvodem podpory vzdělanosti právě v technických a přírodovědných oborech je ucelená snaha
o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s vysokou koncentraci firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v Brně, potažmo Jihomoravském kraj,” vysvětluje dlouhodobou podporu programu ze strany města ředitel JCMM, RNDr. Miloš Šifalda. 

“U českých doktorandů je prokazatelně nižší finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU, což ovlivňuje jejich rozhodování o samotném pokračování ve studiu, ale také o změně místa působení během studia i po”, upozorňuje na problém primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková. “Tento rozdíl se snažíme zmírnit právě programem Brno Ph.D. Talent.”

“Pro stipendisty je hlavním benefitem projektu zisk finančního příspěvku, jež by měl mít pro studenta pozitivní efekt v eliminaci starostí o zajištění každodenního živobytí. Tím pádem dává stipendistovi prostor plně se věnovat doktorskému studiu a vědecké práci, tedy budování své profesní budoucnosti, “ dodává k tradičně vysokému zájmu o soutěž ze strany brněnských univerzit Ing. Jana Musilová, manažerka projektu, JCMM, z. s. p. o.

Dotaci poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o. Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka pro vědeckou práci. 

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017