První etapou začala plánovaná rekonstrukce Bakešova pavilonu, historické budovy Masarykova onkologického ústavu

Rekonstrukci bude provádět Společnost pro Bakešův pavilon, která je tvořena firmami
UNISTAV CONSTRUCTION. a. s. a OHL ŽS, a. s.

  • Foto

    MOÚ

Rekonstrukci Bakešova pavilonu po stovce let  jeho fungování vnímáme nejen jako jeden z našich dalších rozvojových kroků, ale  také kulturně - historicky jako  brněnští  patrioti,
protože v této budově původní Zemské chirurgické nemocnice, vedené doc. Jaroslavem Bakešem, který spolu se svou matkou Lucií Bakešovou inicioval vznik onkologického ústavu
v sousedství,  jsou skutečné kořeny existence  celého nynějšího areálu MOÚ na Žlutém kopci.

Současný Bakešův pavilon byl vybudován v letech 1913 – 1916 a sloužil jako úrazová, válečná a doléčovací nemocnice. Vojenská správa ji v roce 1919 předala Zemské správě, aby
zde mohla vzniknout Chirurgická zemská nemocnice. Plány a představy Jaroslava Bakeše byly rozsáhlé a tak se otevření této nemocnice poměrně vleklo. Byla oficiálně předána 26.
dubna 1922.
Historie názvů Bakešovy chirurgické nemocnice:
1916 – 1919 – úrazová válečná a doléčovací nemocnice (stavba od roku 1913 – 1916)
1922–1943 – II. chirurgické oddělení Zemské nemocnice (primáři J. Bakeš, A. Novotný)
1945-1960 – III. chirurgické oddělení Státní fakultní nemocnice v Brně – (primář A.
Novotný)
1960 – Chirurgické oddělení OÚNZ Brno-venkov
1961–1979 – III. chirurgické oddělení KÚNZ, (V. Kulísek) – III. chirurgická katedra
(nemocnice měla postavení kliniky, Z. Kašpar)
1. 4. 1992 – Bakešova chirurgická nemocnice, příspěvková organizace Okresního úřadu
Brno-venkov (L. Kolář)
2003 – zřizovatelem Bakešovy nemocnice byl Jihomoravský kraj, ředitelem T. Skřička.
2006 – přešla Bakešova chirurgická nemocnice do vlastnictví státu, sloučila se
s Masarykovým onkologickým ústavem.
Sice 30. června 2006 byla před veřejností předána Bakešova nemocnice MOÚ, jednalo se ale pouze o bezplatnou výpůjčku s tím, že by se mohl oficiální převod zvládnout do konce roku (k tomu bylo nutné mít souhlas Ministerstva financí i Ministerstva zdravotnictví ČR). To se ale nepodařilo. Od 29. 12. 2006 přistoupili radní Jihomoravského kraje k tržnímu pronájmu – 8 milionů korun za rok. Prodlení způsobily výhrady Ministerstva financí ŘR ke znaleckému posudku. Nový znalecký posudek znamenal nové hlasování zastupitelstva Jihomoravského kraje a další odklad převodu. Vše se nakonec zdařilo až 4. června 2007, kdy byl Bakešův pavilon zapsán jako majetek MOÚ do katastru nemovitostí.
Před rekonstrukcí zde MOÚ umístil:
- Centrum prevence,
- oddělení D Kliniky komplexní onkologické péče,                                                                                                                                                                                                                                            - stanice B Oddělení chirurgické onkologie,
- Gastroenterologické oddělení.
Operační sály, které zde do převzetí MOÚ fungovaly, musely být vzhledem ke svému nevyhovujícímu stavu z hygienických důvodů uzavřeny.
Provoz během rekonstrukce:
Obě oddělení byla přesunuta do přístavby budovy a po opravě původního pavilonu budou přesunuta tam a přístavek ze 70. let minulého století bude zbořen, Centrum prevence získalo nové prostory v Masarykově pavilonu, stejně jako Gastroenterologické oddělení. 

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude probíhat za provozu obou oddělení, je nutné všechny zainteresované - především pacienty, zaměstnance, ale i stavební firmu – žádat o trpělivost a maximální koordinaci o citlivý přístup.
Rekonstrukce by měla být ukončena na podzim roku 2020. Celkem bude stát – včetně vybavení – 428 milionů korun. Z toho 180 milionů bude hrazeno ze státního rozpočtu, zbytek
bude ústav hradit z vlastních zdrojů. Po rekonstrukci zde budou umístěny dva operační sály, které budou zaměřeny především na operace a rekonstrukce prsu a kožních nádorů, dvě chirurgická oddělení – obě s počtem 24 lůžek, ambulance chirurgické, gynekologické a urologické, inspekční pokoje a šatny pro zdravotnický personál. Tím se v podstatě vrátí původní využití budovy – stane se z ní opět chirurgický pavilon. Díky těmto přesunům se uvolní prostory po ambulancích ve 2. patře Švejdova pavilonu a tyto prostory budou využity k rozšíření chemoterapeutických stacionářů (už teď tudy prochází na 150 pacientů denně, což je už na hranici prostorových možností). Oddělení D Kliniky komplexní onkologické péče se přesune z Bakešova pavilonu do Masarykova pavilonu do současných prostor oddělení A chirurgické onkologie - ta bude druhým oddělením v zrekonstruovaném pavilonu.

Zdroj: 
Brňan (NEP)

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017