Moravské náměstí bude kompletně rekonstruováno, vznikne zde kavárna

Městská část Brno-střed zrealizovala architektonickou a krajinářskou soutěž na návrh nové podoby parku na Moravském náměstí.

  • Foto

    MMB

Dle doporučení poroty vyhrála soutěž v konkurenci dvou desítek projektů společnost consequence forma s. r. o. Radní doporučují zastupitelům města schválit výjimku z vyhlášky o ochraně zeleně na základě žádosti městské části tak, aby mohl být park podle návrhu zrekonstruován.

Současnou podobu park získal v sedmdesátých letech 20. století. Navrhovaná rekonstrukce prostranství zahrnuje kromě zcela nového konceptu prostoru, cestní sítě, vodního prvku a revitalizace zeleně včetně uplatnění principů modrozelené infrastruktury také výstavbu kavárny. Nové uspořádání parku vyzdvihne pozice místních památných stromů. Možnost doplnění parku kavárnou byla součástí schválených zadávacích podmínek architektonické soutěže.

Pro novou podobu lokality a jejího rekreačního využití je zásadní umístění kavárny s veřejnými toaletami. Umístění objektu je navrhováno v severní části parku, v přehledné pozici s orientací na centrální plochu parku a města. Rekonstrukce náměstí začne podle předběžného plánu nejdříve v příštím roce.  

Doposud málo využívané plochy parku se tak stanou atraktivními pro pobyt a odpočinek, získají jasně definovanou funkci. Zároveň bude park budovou kavárny částečně odcloněn od frekventované ulice. Navržený objekt s terasou má rozlohu 666 m². Stávající rozloha plochy významné městské zeleně Moravské náměstí je 19 271 m². Park spravuje městská část Brno-střed.

„Neopomenutelným faktem je velmi podstatná obslužná role kavárny pro celý park a jeho návštěvníky v podobě občerstvení a hygienického zázemí s WC, které je v centru města a městském parku takového významu nepostradatelné. Uvedenou podobu návrhu na rekonstrukci parku vřele přijímám,“ řekl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Rekonstrukce i výstavba objektu respektují stávající hodnoty místa, především vzrostlé stromy, které mají pro park velký význam. Střecha kavárny je zakomponována do parku tak, aby stromy mohly ve dvou místech prostupovat kruhovými otvory a vytvořit tak jedinečnou lokalitu se silnou atmosférou a posezením pod stromy.

Zdroj: 
MMB

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017