Masarykův onkologický ústav v Brně použil radiofarmakum, které sníží radiační zátěž při vyšetření na 1/3

Toto radiofarmakum je určeno výhradně pro cílenou diagnostiku neuroendokrinních nádorů, která je velice obtížná, protože se mnohdy jedná o malé nádory do 1 centimetru, které ale v některých případech produkují velké množství hormonů.

  • Foto

    redakce (NEP)

Tyto hormony člověku mohou způsobovat velké obtíže, které ho limitují v běžném životě, např. nekontrolované průjmy – více než 20x – 30x denně, vysoký krevní tlak, závratě a jiné. Použití tohoto nového radiofarmaka umožňuje s mnohem vyšší přesností takové nádory odhalit a následně začít co nejdříve řešit onkologickou léčbu. Až do této doby bylo pro české pacienty s neuroendokrinními nádory k dispozici pouze „konvenční“ zobrazovací vyšetření pomocí SPECT/CT (např. 111In- OctreoScan), které má ale výrazně nižší senzitivitu a specificitu a v některých případech mohlo vést k nepřesným výsledkům. Navíc, toto vyšetření bylo nutné zopakovat v odstupu 24 až 48 hodin.

Použití radiofarmaka 68 Ga-DOTA-TOC je i z tohoto pohledu pro pacienta přínosem, neboť odpadá potřeba opakovaného vyšetření a vyprazdňování. 

Zaváděním 68 Ga-DOTA-TOC vyšetření do praxe Masarykův onkologický ústav zhodnocuje své zkušenosti z Evropské referenční sítě pro vzácné nádory - EURACAN, mezi které
neuroendokrinní nádory patří, a potvrzuje své postavení centra pro diagnostiku a léčbu neuroendokrinních nádorů v ČR. Současně se jedná o nezbytný krok k zahájení programu
teranostiky neuroendokrinních nádorů v ČR, jehož cílem je zpřístupnit českým pacientům velmi efektivní cílenou léčbu pomocí radiofarmak v rámci Národních onkologických center
v Brně a v Praze. Pacienti by tak v budoucnosti nemuseli pro tuto léčbu jezdit do zahraničí (např. do Německa).
Bohužel, ani radiofarmakum pro diagnostiku ( 68 Ga-DOTA-TOC) ani radiofarmaka pro léčbu ( 177 Lu- nebo 90 Y-DOTA-peptid) nejsou v České republice dosud hrazena ze zdravotního pojištění, ve druhém případě ani dostupná. Proto i tento projekt probíhá formou akademické klinické studie, do které Masarykův onkologický ústav investuje vlastní
prostředky v řádu milionů korun, a ve spolupráci s některými zdravotními pojišťovnami, které projevily o tuto inovaci zájem a svým klientům hradí alespoň PET/CT vyšetření.

Projekt zaměřený na diagnostiku neuroendokrinních nádorů pomocí 68 Ga-DOTA-TOC potrvá 1,5 roku a zařazeno do něj bude cca 50 dospělých pacientů s potvrzenými nebo suspektními dobře diferencovanými gastro-entero-pankreatickými neuroendokrinními tumory (GEP-NET).

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017