Lidé se mohou hlásit o 47 startovacích bytů v Brně

  • Foto

    MMB

Byty na Vojtově a Valchařské i prostory s nezaměnitelným geniem loci na Beethovenově a Masarykově. Výběrové řízení na nájemce startovacích bytů, které je otevřeno do 20. října, tentokrát nabízí širokou paletu jednotek, od garsonek pro páry po třípokojové byty pro mladé rodiny. K dispozici je celkem 47 startovacích bytů.

„Projekt startovacích bytů má pomoci mladým lidem s osamostatněním a třeba i založením rodiny. Tím, že jim až na pět let poskytneme byt se sníženým nájemným, získají možnost našetřit si prostředky na budoucí bydlení. Význam projektu ještě umocňuje aktuální situace na trhu s nemovitostmi i rostoucí nájmy soukromých bytů," popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

O startovací byt mohou ve výběrovém řízení zažádat páry, jejichž celkový čistý měsíční příjem činí minimálně 27 300 Kč a maximálně 58 013 Kč. Oba žadatelé musejí být zletilí, ale mladší 35 let, nesmějí vlastnit dům nebo byt a ani být jeho nájemcem (nebo musí prokázat, že je toto bydlení vzhledem k jejich finanční či sociální situaci nevyhovující). Podmínkou také je, aby žadatelé neměli žádné dluhy za užívání bytu nebo za služby s tím spojené.

„Třicet startovacích bytů je k dispozici na Vojtově. Moderní bytový dům je navržený tak, aby měl nízké náklady na energie, a jeho obyvatelé budou mít k dispozici i nový park s víceúčelovým hřištěm nebo fit parkem. Dalších 15 dvou- a třípokojových bytů čeká na své první nájemníky na adresách Valchařská 14 a 15. Využít bude možné i několik krytých parkovacích stání. Po jednom bytě se uvolnilo v centru na Masarykově a Beethovenově. Jde o dvoupokojové byty s velkorysou výměrou 80 a 90 metrů čtverečních,“ doplnil Jiří Oliva.

Žádost o startovací byt je třeba doručit na podatelnu magistrátu, aktuální výběrové řízení je otevřeno do 20. října. V žádosti partneři uvedou popis stávající bytové situace, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní e-mail nebo telefon a také o jaký byt či byty mají zájem. Na zalepenou obálku napíší „Startovací byt“ a kontaktní adresu jednoho ze žadatelů.

Z dodaných žádostí, které splňují všechny podmínky, se noví nájemníci vybírají losem. U každého bytu probíhá losování tak, že se nejprve vybírá ze skupiny žadatelů s dítětem/dětmi (sem spadají i páry, kde je žadatelka těhotná). Další v pořadí jsou manželé a registrovaní partneři a třetí skupinu představují nesezdané páry.

 

Přihlásit se lidé mohou o více bytů zároveň. Pokud jsou vybráni u jednoho, jsou z dalšího losování vyřazeni. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou tří let s možností prodloužení o dva roky. Výše nájemného (u nových bytů na Vojtově a Valchařské 90 Kč/m2/měsíc, u Masarykovy a Beethovenovy 61,54 Kč/m2/měsíc) se každoročně zvedá o míru inflace. Tyto podmínky dovolují nájemníkům, aby si našetřili prostředky na budoucí bydlení. Volné startovací byty jsou vždy zveřejněny spolu se všemi kritérii na stránkách Bytového odboru. Aktuálně má město k dispozici 120 startovacích bytů, což je jednou tolik než roce 2019, tehdy jich bylo 65.

BYTOVÉ DOMY VOJTOVA

Mezi ulicemi Vojtova, Havlenova, Sobotkova a Grmelova vyrostly během dvouletých stavebních prací dva bytové domy s celkem 116 byty, které město dále využije převážně jako startovací a s pečovatelskou službou. Celkem 14 bytů je bezbariérových. Mimo byty se tu nacházejí také prostory občanské vybavenosti – bude tu pobočka Knihovny Jiřího Mahena sídlo pečovatelské služby Brna-středu. Mezi domy vznikl veřejně přístupný park s víceúčelovým hřištěm nebo fit parkem pro děti i pro dospělé. Jeho návštěvníkům bude k dispozici WC nebo kavárna v přízemí jednoho z domů. Do projektu město investovalo 530 milionů korun vč. DPH.

BYTOVÉ DOMY VALCHAŘSKÁ

Novostavba bytového domu Valchařská 14 nahradila zbouraný bytový dům. Má čtyři nadzemní podlaží, v prvním jsou provozní a technické prostory, ve zbývajících celkem 9 dvou- a třípokojových bytů. Objekt má ploché zelené střechy.

Naproti přes ulici se v proluce v řadové zástavbě nachází novostavba bytového domu Valchařská 15. Jde rovněž o čtyřpodlažní budovu, kde se byty nacházejí ve 2.– 4. NP. Celkem je jich tu šest.

Stavba obou domů trvala rok a stála celkem 53 milionů korun.

Zdroj: 
MMB

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017