Letovická nemocnice otevřela nové oddělení pobytových sociálních služeb

Deseti novými lůžky k pobytovým sociálním službám, disponuje od nynějška Nemocnice Letovice. V zrekonstruovaném křídle E nemocnice nové oddělení slavnostně otevřeli 9. ledna představitelé kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem.

  • Foto

    nemletovice.cz

„Jedná se o další zlepšení podmínek pro pacienty jedné z nemocnic zřizovaných krajem. Velmi oceňuji, že toto rozsahem nejmenší krajské zdravotnické zařízení se snaží postupnými investicemi neustále budovat kvalitní, bezpečné, dobře vybavené a vlídné prostředí pro pacienty i zaměstnance,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. „Rekonstrukce prostor letovické nemocnice, která je nejstarším podobným zařízením na jihu Moravy, přišla na 8,7 milionu korun, přičemž Jihomoravský kraj přispěl částkou 7,6 milionu,“ dodal radní Milan Vojta.

Jak k vybudování nového oddělení konstatoval náměstek hejtmana Marek Šlapal, pobytové sociální služby přispějí ke zkvalitnění péče především zejména o starší spoluobčany. „Poslouží především seniorům, kteří nemohou pobývat ve vlastním domácím prostředí, byla u nich ukončena nutní zdravotní péče, ale z kapacitních důvodů je nelze umístit ve stávajících pobytových sociálních zařízeních,“ konstatoval náměstek Šlapal.

Nemocnice Letovice je památkově chráněným objektem, jedná se bývalý klášter řádu Milosrdných bratří z konce 18. století. Od roku 1999 probíhá především v areálu hlavní budovy nemocnice nutná rekonstrukce zařízení po jednotlivých etapách. V roce 2019 se v nemocnici uskutečnily další nutné investiční akce pro zlepšení bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu.  Od května do července došlo k výměně výtahu z prostředků zřizovatele v celkové výši 3,2 milionu korun, který splňuje požadavky na evakuační výtah. Od července do září byla provedena modernizace a rozšíření EPS (elektrické požární signalizace) v celé budově nemocnice, opět z prostředků zřizovatele ve výši 750 000 korun. Pro bezpečnou evakuaci pacientů a zaměstnanců v případě mimořádných událostí byly vybudovány v listopadu až prosinci chráněné únikové cesty za 2,7 milionu korun, z toho 2,45 milionu činil příspěvek zřizovatele.

Ředitelka nemocnice Drahoslava Královcová ocenila přístup zřizovatele k postupné modernizaci tohoto krajského zdravotnického zařízení. „Nejdůležitějším počinem byla rekonstrukce prostor uvolněných v roce 2017 odchodem řádu Milosrdných bratří. V několika měsících se zde pak podařilo vybudovat nové oddělení E nemocnice, kde budou pobytové sociální služby poskytovány. I tato investiční akce byla výrazně finančně podpořena ze strany zřizovatele,“ uvedla ředitelka Nemocnice Letovice Drahoslava Královcová.

V současnosti toto krajské zdravotnické zařízení poskytuje následnou péči na 120 lůžkách a má více než 100 zaměstnanců.

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017