Brněnské SAKO zajišťuje bezpečnou hygienizaci odpadu

Právě v těchto dnech považuje brněnská spalovna za naprosto klíčové pro chod města a regionu nepřerušit pravidelný sběr i svoz odpadu spolu s jeho následným energetickým využitím.

  • Foto

    sako.cz

„Spalování ve spojení s energetickým využíváním komunálních odpadů, je jednoznačně nejlepší způsob, jak v takových situacích s odpadem nakládat. V technologii spalovny dochází za vysokých teplot, dosahujících až 900 stupňů Celsia, k inertizaci a dokonalé hygienizaci veškerého odpadu,“ uvádí předseda představenstva společnosti SAKO Brno Filip Leder.

Probíhající termické procesy jsou významným prvkem v boji proti virům, z toho důvodu má Hasičský záchranný sbor JMK možnost přivážet do spalovny použité ochranné prostředky, tím je zajištěna stoprocentně účinná likvidace kontaminovaných roušek, rukavic či jiných nástrojů. Většina ze 460 pracovníků SAKO Brno má na starosti sběr a svoz odpadu nebo obsluhuje zařízení spalovny. „Tito lidé jsou nyní pro udržení normálního chodu spalovny stěžejní, musíme zajistit jejich bezpečnost, ochránit jejich zdraví. Proto vznikl tzv. vitality plán, jehož účelem je snížit riziko ochromení činnosti spalovny kvůli koronaviru,“ informuje Filip Leder.

Plán spočívá v rozdělení pracovníků do izolovaných skupin, přičemž jednotlivé skupiny jsou buď v práci, nebo v přísné domácí karanténě. V případě výpadku kolegů z důvodu nemoci jsou zdraví pracovníci v domácí karanténě připraveni okamžitě nastoupit do práce, což zajistí kontinuitu sběru odpadu i provozu zařízení na energetické využití odpadu. „Spoléháme na osobní odpovědnost našich pracovníků a uvědomění si jejich vlastní důležitosti pro zajištění služeb, které jsou v této situaci pro region opravdu zásadní,“ říká Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno. V rámci krizového plánu slouží jako další záloha pracovníci ze sběrných středisek odpadu, která zatím zůstávají zavřená z důvodu snížení počtu osobních kontaktů mezi lidmi.

„Kromě vitality plánu jsme přijali řadu preventivních opatření proti šíření koronaviru, jedná se zejména o zvýšení hygienických požadavků a omezení styku s lidmi,“ doplňuje Filip Leder. Dále byl pozastaven prodej popelnic, výdej kompostérů, sběrové dny bioodpadu a odložena akce Ukliďme Česko.

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017