Biskup požehnal nový kostel na Lesné. Zní odtud zvuk šestnácti zvonů

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul požehnal kostel blahoslavené Marie Restituty na sídlišti na Lesné. Při mši se také uskutečnila sbírka na vybavení kostela.

  • Foto

    farnostlesna.cz

Ten stojí v nejmladší farnosti moravské metropole. Farnost Brno-Lesná totiž zřídil biskup Vojtěch Cikrle před patnácti lety. „Rok předtím se podařilo dokončit stavbu Duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Restituty, které se od počátku chápalo jako první fáze budoucího kostela,“ uvedli farníci z brněnské Lesné.

Záměr vybudovat kostel uprostřed sídliště přitom pochází už z roku 1968, plány na jeho výstavbu však poté v 70. letech zmařila komunistická normalizace. Věřící se proto scházeli v provizorních podmínkách – například v sále Drutisu na Lesné.

Hned po sametové revoluci se shromažďovaly peněžní dary na stavbu chrámu a pokračovalo se i po dokončení duchovního centra. „Se samotnou stavbou kostela blahoslavené Marie Restituty se začalo v září 2017 a definitivně dokončena byla letos v květnu. První bohoslužba v ještě ne zcela dokončeném chrámě se konala 17. listopadu 2019,“ sdělili farníci na webu brněnského biskupství.

V současné době v kostele pravidelně probíhají mše svaté, přičemž vnitřní vybavení chrámu je zatím stále ještě provizorní. Na definitivní vybavení probíhá sbírka. Jakmile bude interiér svatostánku hotový, tak bude kostel blahoslavené Marie Restituty Kafkové dokončen a následně posvěcen.

Duchovní centrum navrhl architekt Zdeněk Bureš, vlastní kostel je dílem architekta Marka Štěpána. Projektanti obě stavby architektonicky propojili do jednoho celku. Z věže moderního kostela zní zvonohra, kterou tvoří šestnáct zvonů od zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové.

Věž zároveň slouží pro veřejnost jako vyhlídka na Brno. Kostel vybudovali právě díky zmíněným darům věřících, a to nejen z farnosti Brno-Lesná, ale z celé republiky i ze zahraničí. Duchovním správcem farnosti je kněz Pavel Hověz, jehož zásluhou se podle farníků blíží dílo ke zdárnému završení.

Poslední reportáže

Dvě samostatně stojící budovy škol na ulici Hamry a Obřanské 7 propojila prosklená lávka

V pátek 22.12.2017 byla v brněnských Maloěřicích a Obřanech otevřena další etapa rekonstrukce areálu ZŠ. Dvě...

15. 1. 2018

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

Vítání občánků na radnici MČ Brno Maloměřice Obřany podzim 2017

V sobotu 22.4.2017 se v brněnských Maloměřicích a Obřanech vítali do života noví občánci. Tentokrát se celý...

5. 12. 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

Rozsvěcování vánočního stromu brněnských Bohunicích 2017

V úterý 4. prosince začala ta pravá vánoční atmosféra i v brněnských Bohunicích. Přesně v 17:00 hodin se...

5. 12. 2017

Riviéra si od příští sezóny obleče nový kabát. Začala rozsáhlá rekonstrukce.

 Areál u řeky Svratky, v centru města Brna, se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 

9. 11. 2017

Bohunice přeplavali La Manche

Úterý 11. října to v brněnských Bohunicích žilo plaváním. Šlo o poslední akci, která byla uspořádána u...

17. 10. 2017

Bohunický hudební podzim

Bohunický hudební podzim

Oslavy v brněnských Bohunicích jsou v plném proudu. V týdnu od 18. do 22. září se v prostorách před radnicí...

2. 10. 2017

Hody v Černovicích 2017

Hody v Černovicích 2017

Druhý zářijový víkend v brněnských Ćernovicích patřil již tradičně hodovým oslavám. Přípravy trvaly několik...

23. 9. 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Hody v Maloměřicích a Obřanech 2017

Svatováclavské hody v Maloměřicích a Obřanech tentokrát připadly na sobotu 23. září 2017. Pečlivě...

23. 9. 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

Hody v MČ Brno-Bohunice 2017

V sobotu 23. září byly brněnské Bohunice připraveny na hodové oslavy. Nepříznivé počasí organizátorům vše...

23. 9. 2017

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Výstava "Z historie Bohunic" láme rekordy v návštěvnosti

Ve čtvrtek 14. září byla v brněnských Bohunicích zahájena výstava s názvem „z historie Bohunic“, a to při...

15. 9. 2017